NOTIFICARE GDPR – SIGMA

SC Sigma Services International SRL, cu sediul in Pitesti, Judet Arges, denumita in continuare “Noi” a furnizat servicii recunoscute prin competenta si seriozitate, acumuland o experienta vasta de-a lungul anilor in controlul calitatii.

Sigma Services International SRL a devenit una dintre firmele din ce in ce mai active pe piata de profil, remarcandu-se prin calitatea incontestabila a serviciilor oferite. Este o companie ce dispune de personal cu pregatire de specialitate in domeniul controlului calitatii. Despre noi se poate spune ca oferim o multitudine de servicii, axandu-ne pe o colaborare flexibila si prompta.

Noi colectăm şi procesăm mai multe categorii de date personale de la candidaţii noştri (denumiti în continuare „Dumneavoastră“) ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.

Știm că aspectele ce ţin de viaţa dumneavoastră personală sunt deosebit de importante, iar noi tratăm aceste aspecte cu seriozitate. Această Notă de informare descrie politicile şi practicile noastre referitoare la colectarea şi folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă manifestati interesul de participare la unul dintre proiectele de recrutare existente sau viitoare derulate de catre Sigma Services International SRL şi descrie şi drepturile pe care le aveţi.

Veţi regăsi mai jos:

  • Ce date colectăm despre dumneavoastră;
  • Cum folosim şi cum prelucrăm aceste date;
  • Temeiul pe care ne îl avem în această prelucrare;
  • Cui comunicăm aceste date;
  • Modalitatea de stocare a datelor.

Consimțământul pentru procesul de recrutare și plasare de personal

SC Sigma Services International SRL este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților participanți la procesele de recrutare ale Companiei si ale aplicantilor la posturile in curs sau viitoare. Daca doriți să rămâneți în continuare în baza noastră de date și să aveți acces la oportunitățile de angajare prezentate de compania noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

 Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le utilizăm (procesăm)

 *Ce sunt datele cu caracter personal?

 Datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa dumneavoastră. „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații.

*Ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate pe parcursul procesului de recrutare?

 În general vorbind, colectam si procesam informatiile personale despre dumneavoastra, ce sunt facute publice in CV-uri: numele de familie şi prenumele, adresă poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon (mobil sau fix), data nașterii, sex, experiența profesională. SC Sigma Services International SRL colecteaza si utilizeaza oricare dintre următoarele date despre dumneavoastră, iar în cadrul documentului de faţă ne vom referi la acestea drept „date personale“: informaţii din CV/biografie: informaţiile incluse în candidatură şi în CV / biografie / scrisoare de intentie sau informaţii care ne sunt furnizate în alt mod de către dvs, cum ar fi: numele complet, adresa, adresa de email, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări profesionale, recomandări, analiza evoluţiei profesionale şi a competenţelor, instruire, schimbări de departament, detalii privind performanţa şi adaptarea la cerinţe.

Utilizăm datele de mai sus în interesul nostru legitim de a evalua potrivirea candidatului, confirmarea informaţiilor din CV-uri, biografii şi scrisori de intenţie, obţinerea unor scrisori de recomandare şi pentru realizarea unor verificări privind performanţele anterioare. Avem, de asemenea, un interes în asigurarea onoarei şi bunei reputaţii a viitorilor angajaţi.

Prin urmare, considerăm important să verificăm imaginea pe care o are un candidat în presă şi în reţelele de socializare, care este tonul şi direcţia postărilor publice pe reţelele de socializare (de exemplu, nu tolerăm discursurile de incitare la ură, discriminarea şi rasismul), dacă respectivul candidat este implicat în vreun litigiu care poate afecta reputaţia Sigma Services International SRL, dacă respectivul candidat este implicat în vreo afacere concurentă, etc.

Nu prelucrăm date sensibile (cum ar fi cele referitoare la starea de sănătate) în cadrul acestor verificări, însă putem găsi fără intenţie informaţii privitoare la condamnări penale, în cazul în care aceste informaţii sunt publice (cum sunt cele listate pe portalul instanţelor de judecată).

*Cum foloseste compania datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistrați ca și candidat într-un proces de recrutare?

 Vom folosi datele dvs personale pentru a realiza comunicarea cu dvs pe parcursul procesului de recrutare: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact,
CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie, informații din interviuri telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul, detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau de care sunteți interesat, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe legate de locuri de munca, detalii despre cum ați auzit despre poziția pentru care aplicați, orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia și / sau cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate și / sau originea rasială sau etnică.

  *Surse de colectare a datelor cu caracter personal

 Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, iar alte informaţii sunt obţinute indirect de la terţi, cum ar fi portaluri de job-uri, forumuri profesionale şi surse publice (de ex. LinkedIn, Olx, Ejobs, BestJobs, Publi 24, Indeed, Jobzz, La Jumate.ro, Facebook, Registrul Comerţului, portalul instanţelor, etc).

*Cui dezvăluim datele personale

 Împărtășim datele de contact si cu partenerii Sigma Services International SRL pentru procesul de recrutare de personal. Intră în categoria partenerilor: clinicile medicale, societăți privind securitatea și sănătatea muncii, societăți de contabilitate precum și toate celelelate companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.

Noi nu dezvăluim date cu caracter personal ale candidatilor la procesele de recrutare către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.
Restricţii legate de utilizarea datelor personale de către destinatari
Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dvs. personale în temeiul de mai sus sunt limitaţi (prin lege şi prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi.

Întotdeauna ne vom asigura că orice terţi cărora le divulgăm voluntar informaţiile dvs. personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare şi legislaţia aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră).

Cu excepţia celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunţa, sau, dacă este cazul, fără a obţine în prealabil consimțământul dvs.

*Obligații legale și apărarea în justiţie 

Este posibil să ni se solicite să utilizăm și păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile altor persoane.
*Furnizorii externi de servicii
În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.
Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri. Furnizorii externi de servicii ai Sigma Services International SRL sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.

*Transferuri de afaceri

 În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumite colectiv „Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă, după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.

*Organismele publice

 Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal organismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Sigma Services International SRL va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

*Prelucrarea datelor sensibile

 Vom colecta categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs. („date sensibile“), cu scopul de a finaliza procesul de recrutare, in cazul in care candidatul este admis de catre angajator. Datele sensibile se referă la datele cu caracter  personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea sa de sănătate sau sau orientarea sexuală.

Noi procesăm datele dvs sensibile cu consimțământul dvs dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la procesul de recrutare.

*Prelucrarea datelor cu caracter personal care aparţin copiilor

 Compania Sigma Services International SRL nu colectează in procesele de recurtare date de la minori (persoane cu varsta mai mica de 18 ani).

*Gestionarea și securitatea datelor

 SC Sigma Services International SRL ia în serios securitatea datelor si determinată să protejeze informaţiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere, îşi ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizaţională şi tehnică. Printre măsurile de natură organizaţională, avem în vedere depozitarea dosarelor fizice în dulapuri încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre şi utilizarea softurilor antivirus.

În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informaţiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile personale pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii dintre noi şi dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informaţiilor dvs. personale transmise prin internet şi, prin urmare, transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs.

Odată ce am primit informaţiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Sigma Services International SRL va respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale. Vom stoca Datele de Recrutare pe o perioada de minim 12 luni si maxim 36 de luni. Vom stoca datele personelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare, pentru o perioada de minim 12 luni.

*Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. SC Sigma Services International SRL vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător.

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:

Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la rh@sigmaautomotive.eu si office@sigmaautomotive.eu. Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului vă încheiați participarea la actiunile de recrutare și nu veţi mai fi eligibil pentru oportunitățile de angajare pe care Compania le prezintă candidaților.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea, prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal, nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, etc.

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract.

Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod illegal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi).

Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Restricționarea accesului: În anumite situații este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

Imposibilitatea identificării: În unele cazuri este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta pentru dvs atunci când ne furnizați numele și adresa de email sunt: datele colectate de pe site-uri publice de social media, cu condiția să fi postat un comentariu sub un pseudonim care nu ne este cunoscut.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a executa drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

 

 Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

 

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactați printr-un email la office@sigmaautomotive.eu sau rh@sigmaautomotive.eu